lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Betydelsen av koagulationsfaktorer och blodfetter för inflammation i blodkärlen

Projektledare; Dahlbäck, Björn, Professor, MD/PhD

Klinisk specialitet: Klinisk kemi

Telefon: ++4640331501

Medarbetare, Lunds universitet: Gustafsson Anna, Norström Eva, Otteby Kaisa

Blodkärlens endotelceller kommer i mycket nära kontakt med blodet under dess cirkulation i kroppen. Det gäller speciellt de minsta blodkärlen - kapillärerna - där huvuddelen av kroppens endotelceller finns. Endotelcellerna har många viktiga uppgifter och skador på dem kan leda till svåra sjukdomar. De är viktiga för att hålla blodet flytande och skadas endotelcellsskiktet koagulerar blodet snabbt. Endotelcellerna har också en viktig reglerande funktion vid inflammation.

Målsättningen är att klargöra hur blodkoagulationssystemet och blodfetter deltar i skyddet av kärlväggen i samband med inflammation. En inflammation i kärlväggen bidrar till utvecklingen av ateroskleros och kan vara del i många andra sjukdomar där blodkärlen är involverade. Vi hoppas att våra studier kommer att bidra till att lägga grunden för djupare förståelse av sjukdomsprocesser och för utvecklingen av ny diagnostik och behandling.

5 aktuella publikationer

Christoffersen Christina, Obinata Hideru, Kumaraswamy Sunil, Galvani Sylvain, Ahnström Josefin, Sevvana Madhumati, Egerer-Sieber Claudia, Muller Yves A., Hla Timothy, Nielsen Lars B., Dahlbäck Björn
Endothelium-protective sphingosine-1-phosphate provided by HDL-associated apolipoprotein M
Proceedings of the National Academy of Sciences. 2011; 108: 9613 - 9618

Wu Jun John, Ekman Carl, Jönsen Andreas, Sturfelt Gunnar, Bengtsson Anders, Gottsäter Anders, Lindblad Bengt, Lindqvist Elisabet, Saxne Tore, Dahlbäck Björn
Increased plasma levels of the soluble Mer tyrosine kinase receptor in systemic lupus erythematosus relate to disease activity and nephritis
Arthritis Research & Therapy. 2011; 13: -

Oslakovic Cecilia, Norstrøm Eva, Dahlbäck Björn
Reevaluation of the role of HDL in the anticoagulant activated protein C system in humans.
The Journal of clinical investigation. 2010; 120: 1396 - 1399

Carlsson Sofia, Dahlbäck Björn
Dependence on Vitamin K-dependent Protein S for Eukaryotic Cell Secretion of the beta-Chain of C4b-binding Protein
Journal Of Biological Chemistry. 2010; 285: 32038 - 32046

Gustafsson A, Ljungberg B, Martuszewska D, Hafizi S, and Dahlbäck B.
Differential expression of Axl and Gas6 in Renal Cell Carcinoma reflecting tumor advancement and predicting survival.
Clin Cancer Res. 2009; 15: 4742-9

Ytterligare publikationer här (nytt fönster)

Finansiering/år

Totala anslag:   7.0 MSEK      Statl anslag för klin forskn: ("ALF"):   3.0 MSEK
Totala externa anslag:   4.0 MSEK      Nat och int priorit anslag:   4.0 MSEK