lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Blodgruppsmolekyler som mål för lys och patogen-attack: Klarläggande av genetik, struktur/funktion och skyddsmekanismer

Projektledare; Olsson, Martin L, Professor, MD/PhD

Klinisk specialitet: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Telefon: +4646-173207

Medarbetare, Lunds universitet: Ajore Ram, Chester Alan, Dykes Josefina, Hellberg Åsa, Hult Annika, Storry Jill, Thuresson Britt

Forskningsområde/n: Cell- och molekylärbiologi, Hematologi, Immunologi inom det medicinska området, Klinisk laboratoriemedicin, Medicinsk bioteknologi (inriktn. mot cellbiologi (inkl. stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci), Medicinsk genetik, Mikrobiologi inom det medicinska området

En förutsättning för säker transfusionsterapi är att korrekt fastställa patientens och givarens blodgruppsmarkörer, som finns på de röda blodkropparna. Detta projekt har bl.a. som mål att bättre förstå molekylstruktur, funktion och genetisk bakgrund för våra blodgrupper. Vi utvecklar genetiska metoder för blodgruppering, som idag har en plats vid bl.a. fosterblodgruppsbestämning och efter multitransfusion. I framtiden kan all blodgruppering komma att utföras med DNA-teknik.
Projektet fokuserar också på blodgruppsmolekylers betydelse under blodbildningen. Vi undersöker t.ex. ABO-markörerna som nedregleras av okända skäl vid graviditet och leukemi. Blodgrupper är också ofrivilliga måltavlor vid sjukdomar orsakade av virus, bakterier och parasiter. Vi studerar bl.a. HIV och malaria.
Förutom att öka vår kunskap om blodkroppars bildning och basala biologi kan detta projekt resultera i kliniska tillämpningar inom transfusionsmedicin, hematologi, infektions- och fosterdiagnostik.

Länk till projektets hemsida: http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Labmedicin_Skane/Verksamhetsomraden/Klinisk-immunologi-transfusionsmedicin/Forskning-Transfusionsmedicin/

5 aktuella publikationer

Storry Jill, Jöud Magnus, Christophersen Mikael Kronborg, Thuresson Britt, Åkerström Bo, Sojka Birgitta Nilsson, Nilsson Björn, Olsson Martin L
Homozygosity for a null allele of SMIM1 defines the Vel-negative blood group phenotype.
Nature genetics. 2013; 45(5): 537 - 541

Svensson L, Hult AK, Stamps R, Angström J, Teneberg S, Storry JR, Jørgensen R, Rydberg L, Henry SM, Olsson ML.
Forssman expression on human erythrocytes: biochemical and genetic evidence of a new histo-blood group system
Blood. 2013; 121(8): 1459-1468

Thuresson B, Westman J, Olsson ML.
Identification of a novel A4GALT exon reveals the genetic basis of the P1/P2 histo-blood groups
Blood. 2011; 117(2): 678-687

Wester ES, Storry JR, Olsson ML
Characterization of Jk(a+weak): a new blood group phenotype associated with an altered JK*01 allele
Transfusion. 2011; 51(2): 380-392

Liu QP, Sulzenbacher G, Yuan H, Bennett EP, Pietz G, Saunders K, Spence J, Nudelman E, Levery SB, White T, Neveu JM, Lane W, Bourne Y, Olsson ML, Henrissat B, Clausen H.
Bacterial Glycosidases For the Production of Universal Red Blood Cells
Nature Biotechnology. 2007; 25(4): 454-464

Ytterligare publikationer här (nytt fönster)

Finansiering/år

Totala anslag:   4.2 MSEK      Statl anslag för klin forskn: ("ALF"):   1.5 MSEK
Totala externa anslag:   2.0 MSEK      Nat och int priorit anslag:   1.5 MSEK