lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Databas över kromosomförändringar och genfusioner i cancer

Projektledare; Mitelman, Felix, Professor, MD/PhD

Klinisk specialitet: Clinical genetics

Telefon: ++46462226994

Medarbetare, Lunds universitet: Johansson Bertil, Mertens Fredrik

Kunskapen om kromosomförändringar i cancer, deras molekylärgenetiska konsekvenser och kliniska betydelse har ökat dramatiskt under de senaste decennierna. I syfte att underlätta för forskare att från den omfattande litteraturen snabbt kunna finna aktuell information, etablerades under 1970-talet en databas över allt tillgängligt publicerat material. Databasen uppdateras kontinuerligt och informationen är allmänt tillgänglig och sökbar på Internet som en integrerad del av det interdisciplinära programmet ’The Cancer Genome Anatomy Project’ (CGAP) med länkar till de flesta molekylärgenetiska databaser. Databasen, som förutom cytogenetisk fynd även innehåller information om molekylärgenetiska och kliniska konsekvenser av kromosomförändringar, utgör inom CGAP en brygga mellan cytogenetik, molekylärgenetik och klinik och är följaktligen en internationell resurs för att vetenskapligt bearbeta övergripande frågeställningar av såväl teoretiskt som kliniskt intresse.

Länk till projektets hemsida: http://cgap.nci.nih.gov/Chromosomes/Mitelman

5 aktuella publikationer

Mitelman F, Johansson B, Mertens F.
The impact of translocations and gene fusions on cancer causation.
Nature Rev Cancer. 2007; 7: 233-245

Höglund M, Frigyesi A, Mitelman F.
A gene fusion network in human neoplasia.
Oncogene. 2006; 25: 2674-2678

Mitelman F, Mertens F, Johansson B.
Prevalence estimates of recurrent balanced cytogenetic aberrations and gene fusions in unselected patients with neoplastic disorders.
Genes Chromosomes Cancer. 2005; 43: 350-366

Mitelman F, Johansson B, Mertens F.
Fusion genes and rearranged genes as a linear function of chromosome aberrations in cancer.
Nat Genet. 2004; 36: 331-334

Mitelman F, Mertens F, Johansson B.
A breakpoint map of recurrent chromosomal rearrangements in human neoplasia.
Nat Genet. 1997; 15: 417-474

Ytterligare publikationer här (nytt fönster)

Finansiering/år

Totala anslag:   1.1 MSEK      Statl anslag för klin forskn: ("ALF"):   0.0 MSEK
Totala externa anslag:   1.1 MSEK      Nat och int priorit anslag:   1.1 MSEK